Ohlasy žalmů/50

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Smiluj se nade mnou, slituj, ó Bože,
očist mne, nepravost zahlaď mou,
před tebou zhřešil jsem, zlé činil tobě,
poznávám kajícně hříšnost svou.

Obmyj mne, srdce zas čisté stvoř ve mně,
pokrop mne, abych byl jako sníh,
veselím zplesají útroby moje,
že jsi mne neodmít’ s očí svých.

Kdybys chtěl oběti, dal bych je ovšem,
milejší žertvou ti krotký duch,
přijmi mou upřímnost, otevři rty mé,
budu ti chválu pět v světa kruh.