Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Jako oheň zžírající,
jako bouře přišel Bůh.
Lide, slyš, Pán mluví k tobě,
výtkám jeho otevř sluch:

Smlouvu mou jen v ústa béřeš,
přikázání říkáš jen,
v srdci zlost máš, na rtech úskok,
neřestmi jsi poskvrněn.

Býčků tvých a kozlů nechci,
země se vším bohatstvím,
krása polní, všecko mé jest,
o každém já ptáčku vím.

Přímé srdce, jazyk bez lsti,
skutky slibů splněných,
věrnost v smlouvě, kázeň, zbožnost,
to chci, lide, z rukou tvých.