Ohlasy žalmů/46

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Tleskej rukama celý svět,
Bohu s jásotem zpívej,
všecky národy podrobil,
každý jazyk ho vzývej.

Králem veškeré země jest,
až kam jdou její délky,
sedí na svatém trůně svém:
mocný, vznešený, velký.

Pojďte, vládcové vesmíru,
hlučně pějte mu chvály,
zemi panuje kolkolem,
svému zpívejte králi.