Ohlasy žalmů/47

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Veliký jest Hospodin
na svaté své hoře,
v útěk vichru obrátil
nepřátelské oře.

Jako lodi tříští bouř,
zlámal meč jim, luky,
na své oči zřeli jsme
sílu jeho ruky.

Jako hradby Sionu,
síla jeho věží,
Bůh náš pevný, mocný jest
a svých sídel střeží.

Chvalme Pána s veselím,
složme strast a smutky,
vypravujme potomkům
jeho velké skutky.