Ohlasy žalmů/45

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Bůh je naše ochrana a síla,
osvědčený ve všech útrapách,
ať se hory řítí v lůno moře,
třese země, nevíme, co strach.

Hojnost vody dává městu svému,
bezpečné mám sídlo v jeho zdech,
národy se bouří, říše bortí,
ono stojí pevně v základech.

Hospodin je s námi. Vizte skutky,
jimiž naplněn je země kruh.
Národové, uznejte a rcete:
Veliký je, mocný, pravý Bůh.