Ohlasy žalmů/44

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Krásou předčíš syny lidské,
půvab rozlit na rtech tvých,
nepravosti nemiluješ,
právo hledáš v soudech svých.

Opaš bedra, vyjeď v kráse,
požehnán jsi! Bůh ti děl:
Úžas vzbudíš. Střely tvoje
vniknou v srdce nepřátel.

A co blahu, kterým Bůh tě
pomazal, se vyrovná?
Po boku ti v zlatohlavu
stojí sličná královna.

Při svém králi stůj, o paní,
on je pán tvůj a tvá čest,
nechať touží po tvé kráse,
která uvnitř skryta jest.

Synové se tobě zrodí
za vlast a dům otecký,
slavena jsouc, budeš žíti
v lásce lidu na vždycky.