Ohlasy žalmů/43

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Národům jsi lid svůj vydal,
učinils jej příslovím
Proč nás necháváš, o Pane,
v pospas vlkům hladovým?

Což jsme tebe opustili,
ruce k bohům zvedali,
spoléhali na svůj štít jen,
čeho, rci, jsme nedbali?

Tebou jen se honosíme,
v smlouvě, kterou jsi nám dal,
stojíme a vyznáváme:
ty jsi Bůh náš, pán a král.

Proč nás tedy zapomínáš,
v ponížení necháváš?
Povstaň! Tvář svou k nám zas obrať,
vysvoboď nás, Bože náš.