Ohlasy žalmů/42

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Duše má je zarmoucena,
nepřítel můj nelení,
proč, o Pane, zapomínáš
na mne v těžkém soužení.

Ujmi se mne, Bože, ujmi,
Ty jsi práva zastánce,
od lidí mne zlých a lstivých
vysvoboď, můj ochránce.

Sešli světlo své a věrnost,
povedou mne v stánek tvůj,
před oltářem na cithaře
pět ti budu, Bože můj.