Ohlasy žalmů/41

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Jako jelen po bystřinách
po tobě se, Bože můj,
duše souží naříkajíc:
kdy, ach, uzřím stánek tvůj!

Dnem i nocí vzpomínám si,
jak jsem k němu putoval,
tobě, Pane, na Sionu
prozpěvoval písně chval.

Smějí se mi, kde je Bůh tvůj?
Já však v tobě naděj’ mám.
Nekormuť se, dím své duši,
zase uzříš svatý chrám.

Volat budeš: Tys má síla,
ochránce a spomocník,
při oběti budeš zpívat
Bohu svému čest a dík.