Ohlasy žalmů/40

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Šťasten, koho přispět bídným
pudí srdce ochota,
Hospodin se též ho ujme
v těžkých zkouškách života.

Pomůže mu při chorobě,
okrášlí ho růžemi,
nevydá ho nepříteli,
oblaží ho na zemi.

Hospodine, skloň se ke mně,
v chudých se ti odměním,
budu s nimi tobě zpívat
hlučné chvály s veselím.