Ohlasy žalmů/37

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Jako střela hněv tvůj vryl se do mne,
samá rána jsem a zbědován,
jako břímě tíží mne mé hříchy,
v smutku jsem jak v hrobě pochován.

Náramně jsem ponížen a sklíčen,
úpím bolestí, ret naříká,
síla opouští mé schřadlé údy,
světlo očí mých mně uniká.

Jednu mám jen naděj: odpuštění.
Pokorně své hříchy vyznávám.
Slyší Hospodin hlas kajícníka,
přijde spasit mne, já nezoufám.