Ohlasy žalmů/38

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Položím si na rty úzdu,
řekl jsem, bych nehřešil,
ale oheň bolu v nitru
předsevzetí porušil.

Počet dnů mých malý věru,
a jsou plny obtíží,
jako pára jsem a svíjím
trestů tvých se pod tíží.

Dej mi, Pane, oddechnouti,
sejmi s těla chorobu,
nemlč k slzám, polev duši,
nežli sejdu do hrobu.