Ohlasy žalmů/36

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Zpupného jsem viděl bezbožníka,
hrdý byl jak cedr Libánu, —
hledám ho a není po něm stopy.
Lépe jest, být Bohu poddánu.

Horšíš se, že zlým se vede dobře.
Bláhový, kde štěstí jejich jest?
Zhynuli. A spravedliví žijí,
tiší vládnou, chudí mají čest.

Lepší troška v rukou spravedlivých,
nežli velké statky bezbožných,
oni dědictví mít budou věčné,
tito vezmou za své v hříších svých.

Doufej v Boha a dbej jeho cesty,
přijde čas a povýší tě Pán,
vytrhne tě z ruky nepřítele,
pokoj duše je ti uchystán.