Ohlasy žalmů/35

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Až k nebi jde tvá milost, Pane,
a věrnost tvoje sahá k zoře,
je hora hor tvá spravedlnost,
tvé soudy hluboké jak moře.

Lid v stínu křídel tvých se skrývá,
v tvém světle jako ve dne chodí,
v tvém domě opájí se blahem,
i život se mu z tebe rodí.

Svou milost zachovej nám, Pane,
nám spravedlnost tvá je drahá,
ať nepravost a zpupnost škůdců
se netkne srdcí našich blaha.