Ohlasy žalmů/32

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Slovem Páně vzniklo nebe,
řekl a hned stála země,
boj se Boha, neb je mocný,
Chvěj se před ním všecko plémě.

S nebe Hospodin se dívá,
všecky skutky lidské vidí,
maří plány bezbožníků,
úradky své k cíli řídí.

Blaze lidu, jehož Pán si
zvolil za svůj podíl stálý,
který spravedlivě slouží
jemu jako svému králi.

Pějte Pánu píseň novou,
na harfy mu zvučné hrejte,
on je Bůh náš, my jsme jeho,
důvěru v něj pevnou mějte.