Ohlasy žalmů/33

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Pojďte, synové, a slyšte mne,
bázni boží budu učit vás,
zakusíte, jak je dobrý Pán,
blažen ten, kdo slyší jeho hlas.

Zdržuj zlého jazyk, klamu ret,
konej dobré, hříchu zanechav,
oko Páně hledí na tebe,
budeš v štěstí dlouho živ a zdráv.

Chvalte Pána se mnou, věrný jest,
hledajícím nalézti se dá,
zachraňuje služebníky své,
k velebnosti své je pozvedá.