Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Blaze, kterým odpuštěny
hříchy jsou a nepravosti,
já je tajil, a mně chřadly
smutkem duch a bídou kosti.

Jako trny pobodaný
svíjel jsem se ve dne, v noci,
neb tvá ruka tížila mne
bez útěchy, bez pomoci.

Vyznal jsem svá provinění,
nezatajil nižádného,
tys mně odpustil a přijal
na milost zas zbloudilého.

Se mne spadla všecka tíha,
zplesal duch můj k Bohu svému.
Mnoho metel na hříšníka,
mnoho těchy upřímnému.