Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

K Hospodinu volám hlasitě,
oznamuji před ním bídu svou,
duše steskem ve mně umírá,
přece víš, jak v osidla mne zvou.

Nikdo již se nechce ke mně znát,
nemožno mi zkáze uniknout,
Hospodine, tys má naděje,
k tobě volám, zbav mne trudných pout.

Rač si všimnout mého úpění,
protivníci množí síly čet,
sprosť mne žaláře, já budu zas
v sboru spravedlivých tobě pět.