Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Pane, k tobě volám. Jako dým se
kadidla má prosba k tobě nes!
postav, Hospodine, stráž mým ústům,
nedej, abych v skutky hříšné kles’.

S bezbožníky lahůdek jíst nechci,
dar je, když mne tepe poctivec,
olej na mou hlavu, když mne kárá,
tobě, Pane, poroučím svou věc.

Rozprášeny budou kosti lstivých,
bezbožní v své léčky upadnou,
na tebe já upírám své zraky,
šťastně přejdu cestou bezvadnou.