Ohlasy žalmů/139

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Vysvoboď mne, Pane, od zlých lidí,
násilníkům rač mne vytrhnout,
ostří jazyky své jako hadi,
do osidel vedou mne a pout.

Říkám: Tys můj Bůh, má silná spása,
vyslyš v čas mé žalné úpění,
sešli na ně dešť žhavého uhlí,
svrhni v bídu je a soužení.

Hříšná ústa v zemi neobstojí,
hřích jim smrt a zhoubu připraví,
spravedlivé věci zastaneš se,
zbožní jméno tvoje oslaví.