Ohlasy žalmů/138

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Děkuji ti, Pane, celým srdcem,
před anděly budu tobě zpívat,
k svatostánku ukláněti čelo,
za tvou věrnost jméno tvoje vzývat.

Děkovat ti budou králi světa,
slavit cesty, kterými se bráváš,
vysoko jsa na nízké přec shlížíš,
zpupné od daleka rozpoznáváš.

Soužením-li půjdu, zachováš mne,
na hněv nepřátel své pošleš luky,
na věky tvá milostivost trvá,
nepohrdneš dílem vlastní ruky.