Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Hospodine, vyslyš prosbu mou,
pro svou věrnost sluhu svého slyš,
nevcházej s ním v soud, neb bez viny
nižádného tvora nespatříš.

Srážejí mne v prach, jak mrtvé v tmu,
na skutky tvých rukou vzpomínám,
žízním po tobě jak sprahlá zem,
po tobě své ruce rozpínám.

Dokonávám, popřej sluchu mně,
proti škůdcům věrně při mně stůj,
můj jsi Bůh, mne nauč vůli své,
pro své jméno zachraň život můj.