Ohlasy žalmů/132

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Hle, jak jest to dobré
a jak utěšené,
když se nad bratřími
svornost nebes klene.

Toť jak vonný olej,
který stékal s vlasů
v bradu Aronovu,
splývající k pasu.

Hermonská toť rosa,
jež se v Sion snáší,
zkad Pán život dává,
žehná práci naší.