Ohlasy žalmů/131

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Nevejdu v síň domu svého,
nedám spánku očím svým,
leč až Bohu Hospodinu
svatý stánek postavím.

Přisáhl tak David Pánu,
všechen lid se rozplesal,
a Bůh slibem jeho rodu
věčné vladaření dal.

Na Sionu Bůh má sídlo,
štědře žehná lid a zem,
chudý syt je, škůdce ztupen,
svatý jásá v Bohu svém.