Ohlasy žalmů/133

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Oslavujte Hospodina,
služebníci Páně,
ke svatyni pozdvihujte
ruce své a skráně.

V domě Pána přebýváte,
na nádvořích jeho,
oslavujte Hospodina,
Boha lidu svého.

Jménem božím požehnejte
posvátnou nám paží,
ten, jenž stvořil zem a nebe,
budiž naší stráží.