Ohlasy žalmů/128

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Z mládí sužovali mne
nepřátelů voje,
na mých zádech orali
dlouhé brázdy svoje.

Nemohli však zmoci mne,
Hospodin je srazil,
povozy jim zpřetínal,
bezbožníky zkazil.

Kdo má Sion v nelásce,
uschne jako tráva,
které nikdo neseká,
aniž v snopky dává.

Kolemjdoucí neřeknou,
nezvednou svých dlaní:
sestup na nás s výsosti
boží požehnání.