Ohlasy žalmů/129

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
Pane, slyš mé volání,
nachyl ucho k úpěnlivé prosbě,
v tobě moje doufání.

Budeš-li mít hříchy na zřeteli,
kdo, ó Pane, obstojí?
pro svůj slib tvým slitováním
doufám dojít k pokoji.

Nikdy důvěry se v tvoje slovo
duše moje nespustí,
hojné u tebe je slitování,
hříchy mé mi odpustí.