Ohlasy žalmů/127

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Blaze tomu, kdo se bojí Pána!
žíti může z práce ruky své,
jako vinný kmen je jeho žena,
jako olivoví jeho synové.

Požehnání bojícím se Boha,
ze Sionu žehnej tobě Pán,
ať zříš syny synů a jich štěstí,
zkvétat svaté město, vlasti lán.