Ohlasy žalmů/126

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Nestaví-li domu Hospodin,
marně lopotí se stavitel,
nestřeží-li města Všemocný,
marně bdí, kdo hlídati je šel.

Marno před svítáním vstávat vám,
kteří jíte chléb svůj v starostech,
miláčkům jej štědře dává Pán,
jako v utěšených spánku snech.

Boží dar jsou hojní synové,
jako šípy jsou a blažencem,
kdo jich plný toulec má, on můž’
v branách přít se se svým odpůrcem.