Ohlasy žalmů/125

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Změní osud Sionu se,
opět jazyk bude jásat,
na rtech hráti samý úsměv,
národové budou hlásat:

Velké věci učinil jim
Hospodin a ještě s nimi
učiní, my veseliti
budeme se se šťastnými.

Nyní se slzami sejem
s radostí pak budem žnouti,
aby osud náš se změnil,
rač si, Pane, vzpomenouti.