Ohlasy žalmů/110

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Chci tě slavit, Pane, tvoje skutky
dokonalé jsou a velebné,
spravedlnost tvoje věčně trvá,
vlídně slyšíš hlasy prosebné.

Pokrm dáváš, kdož se tebe bojí,
smlouvu svoji na paměti máš,
vykoupení seslals lidu svému,
věrný jsi a právo zastáváš.

Svaté je tvé jméno. Bázeň Páně
zove počátek se moudrosti,
věčně věkův chvála bude tomu,
kdo tvou pravdu chová s jasností.