Ohlasy žalmů/111

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Blaze tomu, kdo se bojí Boha,
zálibu má v jeho příkazích,
mocné potomstvo mít bude v zemi,
požehnán rod bude poctivých.

Bohatství a hojnost v jeho domě,
spravedlnost jeho zůstává,
dobrým září jeho světlo v temnu,
soustrast má, rád chudým rozdává.

Spravedlivý v paměti je věčné,
na odpůrce patří vítězně,
jeho srdce pevně doufá v Pána,
zvedá čelo ve cti líbezně.

Bezbožní ho vidí, skřípou zuby,
hoří zlostí, chřadnou závistí,
přání hříšných na zmar přicházívá,
spravedlnost zdar si zajistí.