Ohlasy žalmů/109

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Řekl mému Pánu Hospodin,
zasedni si po mé pravici,
dokud za podnoží nohám tvým
nedám nepřátele kající.

Ze Sionu vzejde žezlo tvé,
vládnout budeš v lesku přesvatém,
zplodil jsem tě z lůna před zorou,
vládni v rozpětí sil bohatém.

Přisáh’ Hospodin: ty knězem jsi
na věky, jak byl Melchisedech,
on tvé nepřátele zporáží,
na soud zasedne si v národech.