Ohlasy žalmů/106

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Chvalte Hospodina, neb je dobrý,
milování jeho vítězí,
bloudili jsme kraji vyprahlými,
mřeli v žízni, v bědách bez mezí,
k Bohu v nesnázích jsme volali,
a on z těžkostí nás vymanil,
na cestu nás pravou uvedl,
sladkostí nám duši naplnil.

Seděli jsme v temném stínu smrti,
železem a zámky spoutaní,
pro své nepravosti zmírali jsme
takřka k branám smrti dohnaní,
k Bohu v nesnázích jsme volali,
a on z těžkostí nás vymanil,
zlámal pouta, roztrh’ závory,
vrátil slávu, plesem naplnil.

Ujal Hospodin se zavržených,
usadil je v kraje hostinné,
hojné prameny jim vodstva odkryl,
žehnal svazky jejich rodinné,
rozmohli se velmi na počet,
zabezpečil bohatstvím je stád,
veselí se spravedlivých duch,
nepřestává Bohu děkovat.