Ohlasy žalmů/107

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Posilněno je mé srdce,
budu tobě, Pane, zpívat,
písní vzbudím Zoru ze sna,
harfou duše tebe vzývat.

Veliká je tvoje milost,
do oblak tvá věrnost sahá,
pomoz! v národech tě slavit
bude srdce mého snaha.

Rozdělíš nám, Pane, zemi,
přijdou, jak jsi slíbil, dnové,
kořit se nám, sloužit budou
všichni světa národové.

Nicotná je pomoc lidská,
s tebou divy činit budem’,
deptati své nepřátele,
radostným ti sloužit trudem.