Ohlasy žalmů/104

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Chvalte Pána, slavte jeho jméno,
vypravujte jeho velké divy,
on je Bůh náš, vy jste jeho národ,
pomněte, jak byl k nám dobrotivý.

K jeho slovu země v tmu se halí,
voda v krev a prach se v mouchy mění,
zmírá prvorozenec, že národ prosí:
propusť, králi, lid ten bez prodlení.

Oblakem nás stínil a nám svítil,
skálu rozpoltil, by dal nám vody,
chlebem s nebe, křepelkami živil,
vítězství dal všemi nad národy.

Na svou smlouvu nikdy nezapomněl,
z otroctví nás vytrh’, v němž jsme mřeli,
zemi dal nám svobodnou a plodnou,
pějme chvály Bohu Spasiteli.