Ohlasy žalmů/103

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Dobrořeč má duše Hospodinu!
Veliký jsi, Bože, nadmíru,
velebnost a sláva je tvé roucho,
všemocí svou vládneš vesmíru,
nebe oponou je tvého stanu,
oblak vozem, oheň sluhou tvým,
na perutích červánků se vznášíš,
blesk a vítr činíš poslem svým.

Země věčně věkův nepohne se,
nebs ji na základech položil,
vodám pohrozils a rozběhly se,
rachot hromů tvých je rozplašil,
mez jim určils, nesmějí se vrátit,
poroučíš jim napájeti zvěř,
ptactvo při nich sídlí šveholící,
zavlažuješ nivy, strom a keř.

Chléb a víno dávat kážeš zemi,
by se veselilo srdce všech,
květy šatíš, o lvíče se staráš,
o ptactvo libanských na cedrech.
Měsíc učinils, by řídil časy,
slunce ví, kdy jest mu vycházet,
by moh’ člověk jíti po svém dílu,
večer kážeš temnu halit svět.

Jak jsou velká díla tvoje, Pane!
Živočišstva počet nezvědný,
všecko čeká tebe a ty všechněm
pokrm podáváš v čas příhodný.
Sláva tvoje, Pane, trvá věčně,
hymnus chvály vstoupá k oblakům.
Dobrořeč má duše Hospodinu,
podivuj se jeho zázrakům!