Na prahu ráje/Noc

Údaje o textu
Titulek: Noc
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Na prahu ráje. Znělky Jos. V. Sládka. Praha: nákladem „Lumíra“, 1883. s. 60–61.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Teď velké ticho nastoupilo vládu,
mrákotným snem je ostrá vřava denní,
spí čistá myšlénka, i osten zatracení,
a o kus chleba neslyšeti vádu.

Noc kráčí tiše přes prodajnou vnadu
i kolébku, kde matka v polou bdění,
dům boháčův je v měkké vhroužen snění,
u bědných slyšet slzu v horkém spádu.

Kol ticho, — ostřicí jen vítr švistí,
a těm, kdo bdí, chlad mrazný duší vane;
na nebi dalekém se hvězdy čistí:
Nad spícím stádem svým či bdíš tam, Pane?
— Slyš křídel šum: to dravec za kořistí! —
a bdíš-li, proč pak zas ten člověk vstane!