Na prahu ráje/Sfinx

Údaje o textu
Titulek: Sfinx
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Na prahu ráje. Znělky Jos. V. Sládka. Praha: nákladem „Lumíra“, 1883. s. 62.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Na poušti večerem rudého za soumraku
vrávoral poutník písku žhoucím žárem,
hlad myšlénky rval srdce jeho spárem
a žízeň touhy hořela mu v zraku.

Tak podoben jsa vychrtlému ptáku,
jenž dlouho s bouří zápasil a zmarem
skles’ k nohám sfingy kdes při chrámu starém,
jak pták ten zmámen klesá u majáku.

A vzkřik’: „Té trosce zde po vlnobití,
ty němá stvůro, pověz, co je žití?!“
Sfinx němá jest a jenom poušť se chvěla.
A z rána, ucho kloně v sfingy ústa,
tu ležel mrtev; — poušť je němá, pustá,
— však sfinx mu tajemství své pověděla.