Údaje o textu
Titulek: Moje vlast
Autor: Božena Němcová
Zdroj: NĚMCOVÁ, Božena. Básně a jiné práce. Praha : SNKLHU, 1957. s. 13–14.
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Květy, č. 99, 17. srpna 1844
Licence: PD old 70
Související: Několik básní Boženy Němcové#Moje vlast

Česká zem mě nezrodila,
přece je mou drahou vlastí,
a Češkou se nazývati
je mi chloubou, je mi slastí.

Cizí děcko v rájůplné
lůno své mě’s přesadila
a co vlastní dítě svoje
s věrnou láskou vypěstila.

Kdož by tebe nemiloval,
pečlivá ty, dobrá máti?
Jak ti nemám za tvou lásku
srdce své i duši vzdáti?

Řeč ta krásná, libozvuká
jak mi nemá býti milá?
Vždyť mě modlit, mluvit, zpívat
česky jenom máť učila.

Žalost-li mou duši tíží,
v řeči té jen bol vylívám;
radostí-li srdce skáče,
českou píseň si zazpívám.

„Miluji tě“ milosladce
ze rtů jeho vyplynulo,
když mě rámě prvnikráte
k sobě vroucně přivinulo.

Čechu srdce jsem zadala,
vlastence za muže mám,
a co statné syny vlasti
české děti vychovám.

Až se pak i mně přiblíží
neuprosné smrti stín,
usteleš mi chladné lůžko,
česká máti, ve svůj klín.