Moderní básníci francouzští/Tajné vlivy

Údaje o textu
Titulek: Tajné vlivy
Autor: Francis Pittié
Zdroj: Moderní básníci francouzští. Praha : Jos. R. Vilímek, vyd. okolo 1893. s. 391–392.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Zahrada posud sirá,
ni kvítek neotvírá
zářící kalich svůj;
však duben přijde brzy,
zotvírá růže drzý,
ó měkký vánku duj!

Je zima, zmlklo ptáče,
kde slavík pěl, tam pláče
dnes chladný severák;
však přece cítím vzduchem
cos chvět se jarním ruchem,
ba, slyš, juž zpívá pták!

Mé verše jsou jen prosty —
to nebroušené skvosty
bez vděků kouzelných,
leč tvůj zrak v ně se kloní
a voní juž a zvoní
na krásných ústech tvých.

Má hruď je němá, těsná
jak strom, než přijde Vesna,
tam tisíc spících not
a nevypěných písní…
Mne miluj v sladké tísni,
hned trysknou o překot!