Moderní básníci francouzští/Sedlákovi

Údaje o textu
Titulek: Sedlákovi
Autor: Louis de Chauvigny
Zdroj: Moderní básníci francouzští. Praha : Jos. R. Vilímek, vyd. okolo 1893. s. 101–102.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 100
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Já s tebou žil a tebe cenit znám,
tvou oddanost, tvou sílu, tvoje boje,
tvůj cit, jenž upřený na práce tvoje,
když všecko mluví moudře, mlčí sám.

Ó zůstaň věren rodné hroudě nám!
Ať v stínu hor, ať v žírných plání
ti tekou s čela v práci bez úkoje,
voď přímou brázdou potah sem a tam!

Ó může-li kdo v naší staré vlasti
zas naděj’ vzkřísit a jho mdloby střásti,
tvá práce to, již snášíš únavy!

Nuž, zdeptej všecky v prach, po zisku v shonu
kdo překážejí, abys v týdne sklonu
moh’ kráčet hrdě, nenachýliv hlavy.