Moderní básníci francouzští/Maják (Cherfils)

Údaje o textu
Titulek: Maják
Autor: Christian Cherfils
Zdroj: Moderní básníci francouzští. Praha : Jos. R. Vilímek, vyd. okolo 1893. s. 108.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Je noc. Na břehy plným jasem
co družných očí hvězd se dívá,
jsou tisíce jich, moře zpívá
v jich lesku celým, plným hlasem.

Pro plavců tiché potěšení
číš stříbraplnou měsíc leje
a terčem na vlnách se skvěje
a proudy spěje v tichém chvění.

A maják hoří. Kam krok hne se,
týž symbol plá a svítí všudy.
Nad mořem září maják rudý,
svit z něhož do dálky se třese.

Ten velký oheň symbolický
toť Rozmar, který muže vodí;
jak chceš ji jmenuj, tvojí lodi
je žena zářný maják vždycky.