Moderní básníci angličtí/Návrat Savoyardův

Údaje o textu
Titulek: Návrat Savoyardův
Autor: Henry Kirke White
Původní titulek: The Savoyard’s Return
Zdroj: Moderní básníci angličtí (1700—1800), překlady Jaroslava Vrchlického. Praha : Jos. R. Vilímek, vyd. okolo 1900. s. 168–169.
Městská knihovna v Praze (PDF)
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Ach, stih’ jsem tě zas, koutku milý,
tak dlouho pro mne ztracený,
tam chatka má se šedá chýlí,
v svět nejdu víc, jí vrácený.
Já cestoval jsem dlouhý čas
a viděl mnohou cizí zem,
a v místě každém vesel zas
pěl, sarabandu tančil jsem,
však všecko kouzlo, jež tam plálo,
mé srdce tobě neurvalo.

O dálném světě klamné zvěsti
mne lákaly z otčiny v dál,
na místo peněz, hledat štěstí,
jen cymbál jsem a tance vzal.
Však nad údolím srázný tes,
a kamzík v strmé výšině,
na stráních skot zas nazpět nes
mne ku milené otčině;
těch tisíc divů půvab sladký
mou nohu zmdlenou hnal jen zpátky…

Tak vrátil jsem se v plném zdraví,
víc neopustím chýšku svou;
při krbu ať nás večer baví,
co zřel jsem, poznal dálavou.
Já cestoval jsem dlouhý čas
a v každém městě vesel zas,
a viděl mnohou cizí zem,
pěl, sarabandu tančil jsem,
však všecko kouzlo, jež tam plálo,
mé srdce tobě neurvalo!