Moderní básníci angličtí/Abu ben Adhem a anděl

Údaje o textu
Titulek: Abu ben Adhem
Autor: Leigh Hunt
Původní titulek: Abou Ben Adhem
Zdroj: Moderní básníci angličtí (1700—1800), překlady Jaroslava Vrchlického. Praha : Jos. R. Vilímek, vyd. okolo 1900. s. 167.
Městská knihovna v Praze (PDF)
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Abu ben Adhem — zdar buď jeho kmeni! —
se v noci zbudil z hlubokého snění,
v své jizbě proud zřel měsíčného světla,
jímž celá jizba jak lilie zkvetla,
v něm anděla, jenž v zlatou knihu psal.
Svým silen mírem odvážným se stal
a k zjevu pravil, jak jej zočil, hned:
„Co píšeš to?“ — Svou hlavu anděl zved,
řeč jeho zněla, z tónů sladkých stkána:
„Všech jmena píšu, kdo milují Pána!“
„Mé jméno též?“ děl Adhem. „Ne!“ zjev děl.
Ač trochu sklamán se hlas jeho chvěl,
přec vlídně Abu pravil: „Prosím již
k těm, kteří lidi milují, mne vpiš!“
Zjev psal a zmizel. V noci přišel zase,
jej zbudiv ze sna ukázal mu v jase
těch jmena, v nichž se Bohu zalíbilo:
Hle, jmeno Adhem první ze všech bylo.