Malý koledníček/Vítaný buď, Ježíšku

Údaje o textu
Titulek: Vítaný buď, Ježíšku
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 3–4.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

Vítaný buď, Ježíšku, v oltářní svátosti;
podej nám svou ručičku, vzácný nebes hosti;
z Panny narozený,
v jesličky vložený,
poklade náš drahý.

My k tobě přicházíme v tomto našem chrámě
a Tebe velebíme v oltářním Betlémě,
vyslyš naše prosby,
sprosť nás světa zloby,
kvítečku spanilý!

Spasiteli nejdražší, Vykupiteli náš!
ochraňuj duši naši v tento vánoční čas.
Popřej nám milosti
v oltářní svátosti,
račiž požehnat nás. †

Zachovej nás v milosti, Ježíši rozmilý,
bychom tebe v radosti zde v chrámě hledali
v Betlémě to časném
a kdysi i věčném,
radovat se mohli.