Malý koledníček/Místo Betléma pospěšme k oltáři

Údaje o textu
Titulek: Místo Betléma pospěšme k oltáři
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 3.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

Místo Betléma pospěšme k oltáři
a na kolena padněme k pastýři
před zde přítomným Ježíšem v svátosti
v poníženosti.

Tak nás miloval, s nebe na zem sstoupil,
se obětoval, aby nás vykoupil,
od narození snášel sám v úzkosti
naší bytosti.

V jesličkách ležel při svém narození,
na kříži umřel pro naše spasení,
nám se zanechal v oltářní svátosti
z pouhé milosti.

Dobrý Ježíši, milý Spasiteli!
Rač naší duši přidat svaté síly;
ať následujem vždycky Tvé jednání,
dej požehnání. †

Den po dni k smrti, k Tobě se blížíme,
ach! rač popřáti, ať tě tam spatříme;
v Betlémě rajském Tobě vděčné díky
vzdáme na věky.

Zatím zde v chrámě Tebe navštěvovat,
Tobě se klanět chcem, Tobě děkovat;
dej, by v nás hořel k Tobě lásky plamen
bez konce. Amen.