Malý koledníček/S chudými pastýři

Údaje o textu
Titulek: S chudými pastýři
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 4.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

S chudými pastýři
klaňme se Ježíši
v svátosti oltářní
v pravém pokoření!

Ježíš na zem sstoupil,
by nás všech vykoupil,
ó, klaňme se Jemu,
Pánu laskavému!

Velmi se ponížil,
jesle sobě zvolil
při svém narození
pro naše spasení.

Ó, milý Ježíši,
dobroto nejvyšší,
k Tvé vůle plnění
uděl požehnání. †

Až pak se přiblíží
poslední den zdejší,
přijmi nás do ráje,
do věčné slávy Tvé!

Tam Tě budem chválit
a věčně velebit
se všemi svatými
a vyvolenými!