Malý koledníček/Doba vánoční milá

Údaje o textu
Titulek: Doba vánoční milá
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 4–5.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

Doba vánoční milá
už se k nám zas sklání;
lásky Boží splnila
zbožných duší přání,
z Panny se narodil;
Ten, jenž světy stvořil,
v jeslech odpočívá.

„Slovo Tělem se stalo
a přebývá s námi,“
to vše se zvěstovalo
na Betlémské pláni.
Andělé plesali,
pastýři spěchali
uctít Spasitele.

Také my, ó Ježíši,
Tobě se klaníme,
dobrotu Tvou nejvyšší
my teď velebíme;
nebť Jsi s nebe sstoupil,
abys nás vykoupil
smrtí svou předrahou.

Oltářní ve Svátosti,
přítomný Bože náš,
z převeliké laskavosti
v chlévě se tu ukrýváš!
vroucně Tebe ctíme,
pokorně prosíme,
mile požehnej nás! †

Chcem milovat jen Tebe
po celý život náš,
bojovat vždy pro nebe,
ctně žít po všechen čas,
bychom v poslední den
uzřeli Tě soudcem
milostivým k nám všem!