Malý koledníček/Narodil se Kristus Pán

Údaje o textu
Titulek: Narodil se Kristus Pán
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 7.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se;
z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Jenž prorokován jest, veselme se,
Ten na svět poslán jest, radujme se;
z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Člověčenství naše, veselme se,
ráčil Bůh vzíti na se, radujme se;
z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Goliáš oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se;
z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.